Varování starého muže…

Varování starého muže, aneb zamyšlení o souvislostech dění…

Když jsem se před nějakou dobu, myslím, že to bylo koncem roku 2015, bavil se svými přáteli o naší české zemi a jisté nezávislosti v souvislosti s tehdejší probíhající migrační krizí, během diskuze se k nám připojil jeden postarší muž a s potutelným smíchem nám nečekaně položil otázku, jak že si myslíme, že to celé tedy pro Českou republiku dopadne? Všichni jsme se na muže podívali a se zvědavostí čekali na jeho odpověď:

„Přátelé, pokud budoucnost nevezmete do svých rukou, čekejte veliké nesnáze….“ odpověděl vážně a dál pokračoval.

„…Jestli si totiž myslíte, že migrační vlna je pouhou uprchlickou chudinou, pak to s naším národem špatně dopadne. Už vás napadlo, proč Evropská politika vsadila veškeré své politické úsilí a finanční podporu neziskovým organizacím podporující všemožnou rovnoprávnost? Proč financují a skupují velké nadnárodní společnosti strategicky důležité oblasti ekonomiky? Proč stát nebo EU nepodporuje vyváženě rodinu s dětmi, startovací bydlení, čtyř hodinovou pracovní dobu maminek nebo podporu učňovského vzdělávání? Není vám to divné? Pak vám tedy s dovolením odpovím. Nastolení rovnoprávnosti umožní prosazení jakékoliv zvrhlosti a rozpadu tradic. Jednostranná podpora vysokoškolsky vzdělaných lidí zajistí pravděpodobnější závislost mladých a nezkušených lidí na korporacích a tím i věrnost potenciálních největších odpůrců. Integrace velkého množství cizinců zajistí ztrátu národní identity a sebevědomí. Podpora vstupu jednostranného zahraničního kapitálu v dominantních oborech, jako je automobilový průmysl, zajistí naprostou závislost střední pracující třídy. Podpora nejjednodušší pracovní náplně, jako je skladování a logistika, zajistí závislost nejzranitelnější části populace. Podtrženo sečteno, co mi z tohoto vychází? Stačí tedy podpořit neziskové organizace v jejich podpoře rovnoprávnosti, snížit aktivitu v klíčových oborech ekonomiky formou omezení nebo odchodu automobilových společností z trhu, cíleně vpustit množství ekonomických migrantů, zajistit dominantní podporu vysokoškolského učení, zlikvidovat učňovské školství, nahradit pracovní sílu ve skladech a logistice robotickou sílou a český národ je pohřben… Konec a šmitec. Přemýšlejte o tom chlapci“ odpověděl onen muž, otočil se a již více nekomunikoval.

Proč jsem si na tento příběh vzpomněl? Před dvěma dny oznámili zástupci německého koncernu WW plán postupného omezování úspěšné výroby vozidel Škoda na našem území. Náhoda?

 

Poselství z pera našeho Slovanského…

Věta druhá: Vše vyjeveno jest…

….Nastal čas, kdy Blaničtí rytíři povstali brániti zem Českou a Slovanskou, krví předků svých ubráněnou, v bitvě u Bílé hoře ztracenou a nyní znovunalezenou… A tak pravil Perun… Běžte a braňte bydlo slovanské, já jsouce u pramene života a práva rodu, sic předkové obraceti v hrobech budou, každý běž a konej…

Official website Kamil Bolek / ecology, technology, society, creation
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.