PROJEKT / Centrum Ekologické Recyklace

O projektu...

Projekt \"CER\" se zabývá prosazováním skutečných způsobů efektivní a ekologické recyklace bez závislosti na třetích zdrojích. Projekt zavedl termín tzv: \"Dohledové recyklace\". To znamenalo, že již od počátku převzetí evidovaného spotřebního majetku od původců bylo možné dosledovat průběh celého procesu a to až do konečné materiálové rekuperace a zaručila se tak transparentnost nakládání s předaným majetkem.

Jelikož projekt dále kladl důraz na efektivitu rekuperace, stal se okamžitě nezávislím na externích finančních zdrojích a to takovým způsobem, že dodávaná služba byla nejen pro klienty bezplatná, ale i benefitní. 

Zástupci projektu se významným podílem zasloužili o veřejnou diskuzi a to i na parlamentní úrovní, při vytváření novely zákona  o odpadech. 

Projekt také podpořil, mimo jiné, unikátní způsoby recyklace. Jednou z nevýznamnějších byla metoda kryogenního zpracování chladících zařízení. Tento špičková technologie vznikla ve Strašicích u Rokycan ve společnosti D+P Rekont, s.r.o.

 

Jak to celé začalo...

Během své obchodní praxe s výpočetní a kancelářskou technikou jsem velice dbal na komplexnost služeb. Vždy jsem se snažil zákazníkovi zajistit vše takovým způsobem, aby se mohl maximálně věnovat svému povolání. Z tohoto důvodu jsem dlouhodobě hledal způsob transparentní a ekologické likvidace vysloužilých zařízení, která jsem v průběhu dodávané služby klientovi měnil. Až do roku 2005 však žádná taková služba takřka neexistovala.

Při hledání řešení této potřeby jsem se v roce 2006 seznámil s Františkem Tautermanem, který byl jako jediný z oslovených společností ochotný nad službou zapřemýšlet a prakticky ji v krátké době poskytnout. Tím se započal můj vztah k recyklaci. 

Během naší spolupráce s Františkem jsme mnohokrát diskutovali nad zlepšováním a rozšiřováním služeb tohoto oboru. Ale teprve až na základě ekonomických změn v roce 2008 jsem se rozhodl převzít mnou požadovanou službu do své kompetence a založit tak v roce 2009 \"CER\", nebo-li Centrum Ekologické Recyklace.

Projekt CER záhy získal desítky nových klientů napříč celým soukromým i veřejným sektorem a svými službami takřka čtyři roky ohrožoval monopolní zájmy českého trhu s elektroodpady.

 

Současnost...

Dalším cílem projektu bylo nastavit a reprezentovat určitou úroveň poskytovaných služeb v oboru a to na celorepublikové úrovni. To znamenalo prosadit nutnou změnu zastaralé legislativy, aby bylo možné "rozbourat" zažité a nevyhovující standardy. Tedy místo soustředění se na pracovní výkon, investovat mnoho času do věcích veřejných. A to se také stalo. Od roku 2012 se značka CER stala synonymem boje za změnu odpadové legislativy.

Na základě této aktivity a změn na komoditním trhu jsem se rozhodl v roce 2016 projekt manažersky opustit a věnovat se zcela jiným aktivitám.

 

 

Popis projektu vytvořil Kamil Bolek (C) 1.1.2017