Provozní informace blogu

Autorské a provozní informace blogu a prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Snažím se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li mne někdo na chyby, budu se je snažit opravit.
 

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či k subjektu;
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).
Tyto webové stránky někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah nemám žádný vliv, neručím za jejich obsah ani správnost a nepřebírám za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na jiné subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel. Provozovatel blogu KamilBolek.cz prohlašuje, že není za tento obsah odpovědný.
 
Nezaručuji, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu.
 
Za autentické znění se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné a podepsané podobě.
 
Snažím se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na mé stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné a já nemůžu zaručit, že služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny.
 
Já Kamil Bolek vylučuji jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuji.
 
Informace zveřejněné na blogu KamilBolek.cz jsou převzaty od třetích stran, nebo vyjadřují osobní názor autora.
 
 

Upozornění o ochraně autorských práv a zákazu šíření uvedených informací

Pro reprodukci nebo použití textové či jiné informace (obrázky, texty, audiovizuální záznamy a pod) je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele. Není tedy dovoleno bez výslovného souhlasu obsah stránek (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit, poskytovat informace neautorizovaným osobám atp.
 
Na webu jsou použity autorské fotografie nebo fotografie z volně šiřitelných zdrojů: PIXABAY.COM - fotobanka obsahující fotografie, které lze použít zdarma i pro komerční použití a wikipedia.org
 
 

Warning on copyright protection and the prohibition of the dissemination of information

For reproduction or use of text or other information (images, texts, audio-visual records, etc.) is required prior written consent of the operator. It is therefore not permitted without the express consent of the site\'s content (contents, source code, audio, graphics, images, text, graphics area) anyhow copy, process, share, modify, provide information to unauthorized persons, etc.
 
On the web site are the photos of public domain sources: PIXABAY.COM - stock containing photos that can be used free of charge for commercial use and wikipedia.org
 
 
 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro vzájemnou komunikaci na základě dobrovolné registrace se zájemcem (zákazníkem).  Odesláním svých osobních údajů pomocí formuláře nebo emailu vyslovujete souhlas s jejich zpracování v souvislosti s marketingovým využitím tohoto projektu. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Získané informace jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let. Vymazání záznamu nebo dat získaných během vzájemné komunikace, nebo ukončení komunikace je možné uskutečnit zasláním bezplatné žádosti na elektronickou adresu: kamil@kamilbolek.cz 

Po přijetí požadavku budou data nejpozději do 30 kalendářních dnů vymazána a vzájemná komunikace ukončena, čímž zároveň pozbývá platnost veškerých oboustranných dohod a benefit.

 

 

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele.

Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod.

Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server.

Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté).

Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.

Jak Google využívá soubory cookie zjistíte zde

 

 Poslední aktualizace podmínek proběhla 1.1.2017