Vítejte na společné cestě životem...

Stránky blogu zabývajícího se občanskou společností a sebepoznáním

Kamil Bolek / Člověk Země

Buďme u toho a buďme lepší!
„Celý svět vnímám jako jeden organismus, který má svůj řád a vyšší princip. Uvědomme si tedy své poslání a pojďme všichni srdečně pracovat, spolupracovat a tvořit...“

Život je mým životem…

První nápad se založením něčeho, co by se dalo nazvat „blogem“, přišel v dosti vzdálené minulosti. Vždy jsem měl pocit, že mám důvod něco sdílet. Ale skutečnou odvahu, nebo lépe řečeno ten správný čas, nastal teprve až v roce 2008. V té době se odehrálo mnoho událostí, které ve mě vyvolaly pocit „sdílení“. Byla to doba radikálních politických názorů a vnitřní touhy věci změnit. Doba bojů a proher. Doba hledání skutečného smyslu života... 

Vítejte přátelé...

 

Jakým tématům se v blogu věnuji?

 • 1
  Aktuálnímu dění ve společnosti...
  Úvahám o společenském dění kolem nás
 • 2
  Osobnímu a duchovnímu rozvoji člověka a cestě SEBEpoznání...
  Poznávání sebe sama, snaha o pochopení smyslu a rovnováhy života
 • 3
  Podpoře české řemeslné výroby
  Prodej ručně vyrobených výrobků a podpora řemeslné výroby v ČR

Doporučené příspěvky...


Odpověď nebo indicie?

Moje úvaha o životě a jeho smyslu, duchovním naplnění a svěřování... 

Číst celý článek...
Cesta sebepoznání Kamil Bolek

Na vlastní kůži...

Jaké to je, kdyý pocítíte na vlastní kůži pokus o podvod...

Číst celý článek...

Čas kdy národ Československý dospěl…

Nová úvaha o plnoletosti národa a převzetí odpovědnosti nad svou budoucností...

Číst celý článek...

Nové články blogu

Není tenis jako tenis... Nedávno jsem zaslechnul velmi zajímavou diskuzi tří děvčat o tom, jak je Cristiano…
Kapitola první, nový začátek... Jasně, přátelé, často od některých z vás slýchávám nesouhlasné výroky o něšťastných panujících poměrech…
Vhledy do Slovanské Charty - Vlastnictví nerostných surovin Na základě mnohých reakcí žádajících vysvětlení, proč podporuji myšlenku…

Blog jsem rozdělil do těchto hlavních sekcí:

AKTUÁLNĚ

Část blogu věnovaná aktuálnímu dění a politickým tématům

ZAJÍMAVOSTI

Část blogu věnovaná zajímavostem ze světa kolem nás

POZVÁNKY

Tipy, pozvánky a náměty o dění kolem nás

MOTIVACE

Část blogu věnovaná inspiraci a motivaci

INSPIRÁTOŘI

Část blogu věnovaná rozhovorům a představení osobností

ZAMYŠLENÍ

Úvahy a teorie o podstatě člověka, cesta SEBEpoznání

KDE ZAČÍT?  

A CO TŘEBA U SLIBU...

Přemýšlel jsem, co by vyjádřilo na první stránce mého blogu můj postoj k životu...

 

 

Přemýšlel jsem o tom, co by vystihovalo můj přístup k práci a k lidem... A nakonec jsem se vždy vrátil na začátek původní myšlenky. Napadla mě pasáž z knihy: "Myšlením k bohatství" od autora Napoleona Hilla. Jde o úryvek slibu...

"Jsem si plně vědom, že žádný majetek ani postavení nemohou mít dlouhé trvání, jestliže nejsou získány na základě pravdy a spravedlnosti. Nebudu se proto podílet na žádných transakcích, které by mohly poškodit zúčastněné strany. Dosáhnu úspěchu tím, že k sobě budu přitahovat potřebné síly a využívat spolupráce s ostatními. Přesvědčím je, aby mi sloužili, a to tím, že budu ochoten sloužit jim. Zbavím se nenávisti, závisti, žárlivosti, sobectví a cynismu tím, že v sobě budu pěstovat lásku k celému lidstvu, protože vím, že negativní postoj k druhým mě nikdy nemůže dovést k úspěchu. Získám si důvěru lidí svou vírou v ně i v sebe...."

Děkuji za lásku. Děkuji za touhu. Děkuji za život.
Děkuji všem za to, že jsme jeden pestrobarevný celek.

Přihlášení k odběru novinek blogu

 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Více...