PROJEKT / System Internet Manager

O projektu...

SIM (System Internet Manager) byl projekt, který řešil propojení světa internetu s oblastí běžného obchodního života s důrazem na uživatelskou jednoduchost a finanční efektivitu. Dnes se tomu říká „uživatelský komfort“ a „efektivní konverze“.

Jak to celé začalo...

V roce 1996 jsem byl jako student osloven zástupcem investora jedné regionální společnosti, abych se podílel na rozvoji jejich projektu z oblasti propagace internetu. Následující rok jsem se tedy věnoval této aktivitě a nasbíral tak cenné zkušenosti.

Během této doby jsem viděl mnoho příležitostí ke zlepšení služeb, které však vedení projektu nezajímaly. Bylo to především proto, že zisky stále periodicky narůstaly a projektu se dařilo. Nebylo se také čemu divit, protože se začínal psát rok 1997, kdy komerční služby internetu v podstatě ještě neexistovaly. Běžně jsem se setkával s výkonnými zástupci společností, kteří oblast internetu vnímali spíše jako výmysl studentů a nikoliv jako obchodní příležitost. Z tohoto důvodu jsem se po dokončení střední školy rozhodl osamostatnit a vyvinout vlastní systém strategie.

V polovině roku 1997 jsem měl jasnou představu, jak službu internetové komerce provozovat. Službu jsem nazval Systém Internet Manager, neboli „SIM“. Zbývalo jen najít investora.

Po oslovení několika společností z oblasti IT, které by byli schopni poskytnou technologické i materiální zázemí, jsem zahájil spolupráci se společností Lapeco, s.r.o., která v té době intenzivně rozvíjela nové služby ze světa internetu. Projekt spolupracoval s významnými IT subjekty, jako byl například EUnet a CesNET. Z osobností projekt podpořil například Ondřej Neff, který se tehdy velice zasloužil o komerční rozvoj internetu a byl známý jako významný „internetový specialista“.

Z osobních důvodů jsem však projekt v roce 1998 opustil a vydal se ryze obchodní cestou.

Současnost projektu...

Díky nezadržitelnému nárůstu možností internetu a jeho služeb byl projekt SIM pouze vývojovým článkem řetězce. Z tohoto důvodu se projekt přerodil do jiných a více specializovaných služeb, které ho nahradily.

Projekt v současný okamžik nemá žádnou prezentaci ani zázemí.

 

Popis projektu vytvořil Kamil Bolek (C) 1.1.2017