Lidice trochu jinak…

Lidice osobním pohledem…

O obnoveném českém městě Lidice se toho v souvislosti s jeho pohnutým osudem napsalo mnoho. Dnes bych chtěl nejen vzpomenout na tuto tragickou zkušenost, ale pozvat vás na zajímavé stránky jednoho projektu, který vám velmi konkrétním způsobem přiblíží osudy obyvatel této vesnice. Osobně vnímám Lidice s velikou úctou a pokorou. Jejich příběh proto předávám i dál, svým dětem, aby pochopili tragický úděl nevinných objetí a toho, že život není samozřejmost ale privilegium. Snažím se jim vysvětlit, že náš život je dar, který krví a hrdinsky vybojovali naši stateční a odvážní předci – mnohdy obyčejní lidé.

Jen připomenu, že po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 byly Lidice v rámci represí nazývaných „heydrichiáda“ vybrány nacistickým vedením pro exemplární kolektivní trest. Výběr Lidic byl v podstatě náhodný, podezření na spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo z nevýznamného a neprokázaného podezření. Došlo k vyhlazení Lidic – srovnání obce čítající 104 domů s 503 obyvateli se zemí, obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů, menší část dětí byla určena k poněmčení v Říši. Po druhé světové válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí.

Nyní vám přináším možnost, díky speciální mapě, seznámit se přímo s jejími obyvateli: http://lidice.cz/obec/historie/KLIKMAP/klkmp.html

Dle mého názoru, je odpovědností každého rodiče a učitele, události s úctou a pokorou připomínat.

Děkuji. Nezapomeneme.

 

 

Official website Kamil Bolek / ecology, technology, society, creation
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *