VELESOVA KNIHA - SVATÉ PÍSMO SLOVANŮ

ÚVOD

Úvodní strana slova slovanského

BLOG

Blog věnovaný národu slovanskému

CHARTA

Prohlášení k národu slovanskému

TEXTY

Texty o slovanském národu

Velesova Kniha


Co je to Velesova Kniha?

Velesova kniha je důležitým spisem nejstarší historie Slovanů a končí rozvratem slovanské říše Varjagy. Pro důkladné pochopení textu doporučuji prostudovat kapitolu „Doslov k českému vydání.“, kde naleznete veškeré podstatné informace o významu této knihy.

 

Kde se vzala Velesova kniha?

Dle dostupných informací měl Velesovu knihu najít v roce 1919 bělogvardějec Fedor Arturovič Izenbek v domě rodiny Kurakinů v Charkově. Po emigraci se ji nejprve pokoušel prodat muzeu v Bělehradu, později ji věnoval sběrateli Juriji Miroljubovovi, který ji prostudoval, ofotografoval a vrátil. Izenbek si však bukové destičky ponechal, až se nakonec po jeho smrti v roce 1941 se ztratily. Miroljubov po své emigraci do USA v roce 1953 předal materiály profesoru Kurenkovovi, který je publikoval v časopise Žar-Ptica v letech 1957-1959. Tím se počala veřejná Historie Velesovi knihy.

 

Pravost knihy...

Dovídáme se mnoho hypotéz o pravosti a původu Velesovi knihy. Oficiální zdroje tvrdí, že se jedná o podvrh, který vznikl někdy v 50. letech 19. století, jelikož jeden ze snímků destiček byl v šedesátých letech vědecky zkoumán sovětskými vědci a označen za podvrh. Dále rozporovala vědecká obec i srovnávací jazykovědu, zejména chyby ve fonetice, z hlediska etymologie nesmyslná a nesystematická gramatika a občasné použití slov, která vznikla až ve středověku. Zastánci pravosti rukopisu tyto chyby vysvětlují Miroljubovými chybami v transkripci původního textu, kterou vzhledem k tomu, že originál je zničen, nelze posoudit nebo opravit. Osobně jsem přesvědčen, pominu-li okolnosti diskuze o pravosti či nepravosti knihy, že se skutečně jedná o zajímavý a důležitý zdroj informací.

 


Obsah Velesovi Knihy

 ÚVOD – Svaté písmo Slovanů  ………………………. 2

 VELEBENÍ TRIGLAVA…......……………………….... 3, 41

 ČÁST PRVNÍ – RODOVIČI

Věštba……………………………………………………………………………………….…..………4, 43

Kapitola I. Odchod Áriů. Pověsti o Jarovi a Jarunovi……………………………..... 5, 44

Kapitola II. Bohumírovy časy. Pověsti o Sedmiříčí…………………………………… 7, 48

Kapitola III. Árij a jeho synové. Odchod ze Sedmiříčí…………………………...…. 9, 52

Kapitola IV. Rus, Sloven, Vend……………………………………………………………… 11, 57

 

ČÁST DRUHÁ – TROJANOVY VĚKY

Věštba.…………………………………………………………………...……………...………………13, 60

Kapitola I. Rusové v Babylonu, Asýrii a Egyptě………………………………….…..... 13,  61

Kapitola II. Války s Řeckem………………………………………………………………….... 15, 63

Kapitola III. Karpatský odchod…………………………………………………………….... 17, 64

Kapitola IV. Roxolaň, Ostrogótské království a bosporská říše…………………... 18, 65

 

ČÁST TŘETÍ – BUSOVY ČASY

Busova věštba………………………………………………………………………………………...... 21,  67

Kapitola I. Bus Bělojar……………………………………………………………….…………… 21, 67

Kapitola II. Hermanarikovy války……………………………………………………….…… 24, 73

Kapitola III. Po Busovi………………….………………………………………………………... 26, 73

Kapitola IV. Kyjovy časy…………………………………………………………………………...28, 74

 

ČÁST ČTVRTÁ – ZLÉ ČASY

Věštba……..………………………………………………………………………………………......… 31, 77

Kapitola I. Zánik Svatojarů. Obři. Gótové a Hunové……...………………………….... 31, 77

Kapitola II. Chazarské jho. Chrabrova, Moskova a Bravlinova vojska…..….…... 33, 82

Kapitola III. Příchod Varjagů. Křest Rusi………………………………………………….. 36, 90

 

STUDNICE………………………………….……..……...... 39, 95

VYSVĚTLIVKY A POZNÁMKY………………………... 95

DOSLOV K ČESKÉMU VYDÁNÍ…………………………96

 

© Alexander I. Asov, 2001

© FAIR-PRESS, «Kniga Velesa», 2001

Translation © Velemíra Železná, 2002

Czech edition © Dobra, 2002

© Bratrstvo (www.bratrstvi.tk), 2005


 Komentáře...